Aktivnosti

Ženska na invalidskem vozičkuV raziskovalnem delu projekta bodo potekale aktivnosti individualnih intervjujev s starejšimi ženskami, migrantkami in Rominjami; intervjujev s predstavniki in predstavnicami relevantnih institucij na ravni oblikovanja politik, javnih servisov in nevladnih organizacij; analize dokumentov, ki opredeljujejo anti-diskriminacijske politike, in pridobivanja statističnih podatkov.

Vprašanja, na katera bomo poskušali z raziskavo odgovoriti, pa so naslednja:

  1. Kateri so specifični problemi z diskriminacijo in izključenostjo ter variacije v tovrstnih izkušnjah različnih skupin žensk, razlikujočih se po starosti, etničnosti in državljanskem statusu v presečišču trga dela in družine?
  2. Ali relevantne politike, javne službe in nvo-ji te specifike zaznavajo, vključujejo in ustrezno obravnavajo?
  3. Ali vključitev specifične skupine (npr. starejših žensk, ki živijo same) v politike in programe socialnega vključevanja vpliva na izboljšanje njihovega položaja, na vzpostavitev dodatnih podpornih struktur, mehanizmov, procesov, socialnih storitev?
  4. Kakšne so variacije med konkretno temi tremi skupinami žensk in znotraj njih v njihovem opredeljevanju diskriminacije in ciljev anti-diskriminacijskih politik?

Mama s hčerkoPoleg tega nas zanima tudi, kakšne so kapacitete koncepta intersekcionalnosti kot metodološkega in interpretativnega orodja in kakšni so njegovi potenciali za oblikovanje politik.

Drugi del projekta je posvečen akcijskemu delovanju. V prvi vrsti gre tukaj za senzibilizacijo javnosti, še posebej strokovne javnosti. V ta namen bomo 16. novembra 2011 organizirali okroglo mizo, na kateri bomo predstavili rezultate raziskave. Za oblikovalce politik bomo v zaključku projekta oblikovali priporočila, ki se bodo nanašala tako na omenjene tri ciljne skupine kot tudi na splošno na pomen upoštevanja intersekcij v anti-diskriminacijskih politikah in programih socialnega vključevanja. Akcijski del projekta pa bo vključeval tudi izobraževanja o intersekcionalnem pristopu v anti-diskriminacijskih politikah. V ta namen bomo oblikovali ustrezen priročnik in izvedli tri poskusna izobraževanja v različnih delih Slovenije.

 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar
  Slovenska filantropija

Open Society Institute