Arhiv novic

Uspešno zaključeno izobraževanje o intersekcionalni perspektivi v razumevanju in reševanju družbenih neenakosti

Udeleženke izobraževanjaV četrtek, 24. novembra 2011, smo v okviru projekta SIAPREM izvedli enodnevno izobraževanje o intersekcionalni perspektivi v razumevanju družbenih neenakosti in diskriminacije. Izobraževanje, ki se ga je udeležilo 18 predstavnikov in predstavnic nevladnih organizacij in javnih služb, je bilo sestavljeno iz teoretskega in praktičnega dela. V teoretskem delu smo skozi perspektivo intersekcionalnosti predstavili nekatere osnovne koncepte, s katerimi prepoznavamo, mislimo in razumemo družbeno in politično neenakost ter diskriminacijo. V praktičnem delu pa smo v obliki interaktivnih delavnic predstavili in izvedli metode samorefleksije, analize primera antidiskriminacijskih politik ter prepoznavanja kompleksnih neenakosti in diskriminacij v lastnih organizacijah.

Uspešno zaključen posvet o intersekcionalni perspektivi v razumevanju in reševanju družbenih neenakosti

Udeleženci posvetaV okviru projekta SIAPREM smo 16. novembra 2011 organizirali posvet "Intersekcionalna perspektiva v razumevanju in reševanju družbenih neenakosti", ki se ga je udeležilo 32 predstavnikov in predstavnic nevladnih organizacij in javnih služb. Enodnevni posvet je bil namenjen predstavitvi rezultatov raziskave ob razpravi o vprašanjih o razumevanju neenakosti in družbenih struktur, ki te neenakosti pogojujejo.

 

Nazaj na vrh

Posvet in izobraževanja v mesecu novembru - Intersekcionalna perspektiva v razumevanju in reševanju družbenih neenakosti

Roka riše diagramVabimo vas na posvet in izobraževanja, ki jih organiziramo v novembru 2011!

 • 16. novembra vljudno vabljeni na posvet Intersekcionalna perspektiva v razumevanju in reševanju družbenih neenakosti, ki bo potekal med 9. in 16. uro v City hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.
  Rok za prijavo: 12. november 2011.
  Vabilo na posvet (, 165kB) | Prijavnica (, 126kB)

 •  
 • 22., 24., in 29. novembra vabljeni na enodnevna izobraževanja o intersekcionalni perspektivi v razumevanju družbenih neenakosti in diskriminacije, ki bodo potekala v Kopru, Ljubljani in Mariboru. Izobraževanja se lahko udeležite brezplačno ob predhodni prijavi. Število udeležencev je omejeno na 15 oseb.
  Rok za prijavo: 15. november 2011.
  Vabilo na izobraževanje (, 146kB)
 

Nazaj na vrh

Analize dokumentov in politik z vidika kompleksnih neenakosti

Naslovnica Analiza politikDokument (, 434kB) | Vmesna poročila

Namen analize je ugotoviti, ali dokumenti, ki opredeljujejo različne relevantne politike, s katerimi naj bi se zagotavljale določene pravice, vključujejo intersekcionalno perspektivo; če jo upoštevajo, na kakšen način, katere skupine so izpostavljene in zakaj ravno te, druge pa ne. K analizi pristopamo s predpostavko, da politike ne vključujejo intersekcionalne perspektive, če pa jo, jo upoštevajo z ekonomskih vidikov (aktivacija na trgu dela, zmanjševanje socialnih stroškov, individualizacija bremen družbene izključenosti) in ne z vidika nediskriminacije in enakosti oz. ne z vidika potreb družbenih skupin, ki se nahajajo na intersekcijah.

Nazaj na vrh

Raziskovalni del projekta pred zaključkom

Na projektu SIAPREM v tem obdobju zaključujemo prvi, raziskovalni del projekta in se pripravljamo na drugi, akcijski del projekta. Med februarjem in majem smo izvedli terensko raziskavo, ki je presegla prvotni raziskovalni načrt. Načrtovali smo 30 intervjujev, izvedli pa smo 47 individualnih in ekspertnih intervjujev z različnimi sogovorniki in sogovornicami. Pri individualnih intervjujih smo se pogovarjali z 28 posameznicami o različnih izkušnjah z diskriminacijo in neenakostmi na različnih področjih vsakdanjega življenja. Medtem ko smo z 18 ekspertnimi intervjuji zajeli oblikovalce politik, javne službe in nevladne organizacije, ki razvijajo ter izvajajo različne podporne programe, strategije in politike za različne marginalizirane družbene skupine.

V naslednjih mesecih bomo intervjuje analizirali in rezultate oblikovali tako, da bodo predstavljali empirično osnovo, na kateri bomo oblikovali priročnik o intersekcionalni perspektivi v anti-diskriminacijskih politikah in pilotna izobraževanja, posvet o kompleksnih neenakostih ter priporočila za oblikovalce politik. Posvet in izobraževanja bomo organizirali v mesecu novembru.

 

Nazaj na vrh

Intenzivno terensko delo v teku

SIAPREM, usposabljanje za intervjujeV projektu SIAPREM bo do konca aprila potekalo intenzivno terensko delo, analize politik in zbiranje statističnih podatkov. Projektna skupina se redno sestaja in razpravlja o izkušnjah na terenu, hkrati pa že pripravlja metodologijo za interpretacijo intervjujev z Rominjami, migrantkami in starejšimi ženskami kot tudi s predstavniki in predstavnicami javnih služb in nevladnih organizacij, ki zagotavljajo podporo pri nediskriminaciji na podlagi spola, starosti, etničnosti, državljanskega statusa in razreda. V intervjujih in analizah politik namenjamo posebno pozornost procesom kategorizacije in konstrukcije identitet na presečiščih marginaliziranih družbenih lokacij in načinom, kako te konstrukcije legitimizirajo specifične načine diskriminacije in neenakosti.

Poleg terenskega dela smo članice in člani projekte skupine začeli oblikovati prvi osnutek priročnika o interskecionalnem pristopu k antidiskriminacijskim politikam, ki bo podlaga za oblikovanje izobraževanja o kompleksnih in intersekcionalnih neenakostih. Izobražavanja, ki bodo namenjena zlasti oblikovalcem politik, javnim uslužbencem na področju nediskriminacije in socialnih storitev ter nevladnim organizacijam, dobrodošli pa bodo vsi zainteresirani, bodo potekala v novembru 2011.

Nazaj na vrh

Začetek projekta SIAPREM

Projekt SIAPREM je uradno postal aktiven 20. decembra 2010. V januarju 2011 se je projektna skupina, vključno s predstavniki strateških partnerjev, sestala dvakrat. Poleg intenzivne priprave in razprave metodoloških izhodišč raziskovalnega dela projekta, se že odvijajo aktivnosti povezane z usposabljanjem za intervjuvanje, naborom partnerk, ki bodo sodelovale v intervjujih, identificiranjem partnerjev za ekspertne intervjuje ter selekcijo dokumentov, ki opredeljujejo antidiskriminacijske politike, in ki jih bomo analizirali skozi perspektivo kompleksnih neenakosti. V februarju bo potekalo preizkušanje zastavljene metodologije in njeno dokončno oblikovanje, v marcu in aprilu pa intenzivno terensko delo in analize dokumentov.

Več o projektu »

 

Nazaj na vrh

 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar
  Slovenska filantropija

Open Society Institute