Projekt SIAPREM uspešno zaključen

Projekt SIAPREM je potekal do decembra 2011. Uspešno smo izpeljali aktivnosti, ki smo jih načrtovali. Na področju raziskovanja smo naredili 29 intervjujev z respondentkami, ki se nahajajo na intersekcijah spola, razreda, etničnosti/rase, državljanskega statusa in starosti; 18 intervjuev s strokovnjaki in strokovnjakinjami ter aktivisti in aktivistkami, ki rešujejo položaje neenakosti; analizirali smo 43 javnih dokumentov, ki obravnavajo neenakost. Na področju ozaveščanja smo organizirali dobro obiskan in živahen posvet in oblikovali zloženko s priporočili za oblikovalce politik, strokovne delavce in delavke o vključevanju intersekcionalne perspektive v reševanje neenakosti. Na izobraževalni ravni smo publicirali strokovno monografijo ter oblikovali in izvedli izobraževanje o kompleksnosti neenakosti kot nam jo kaže intersekcionalna perspektiva. Še naprej vas vabimo, da se poglobite v rezultate projekta, ki so dostopni na tem spletnem mestu.

Knjiga

Naslovnica Vrata niso baš odprta

Majda Hrženjak, Vlasta Jalušič:
Vrata niso baš odprta (treba da jih gurneš, pa da se otvaraju) - Perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti

Publikacija (, 839kB) | Rezultati

SIAPREM zloženka

Naslovnica SIAPREM zloženka

Vključevanje intersekcionalne perspektive v oblikovanje politik in javno delovanje za zmanjševanje neenakosti in diskriminacije

Publikacija (, 782kB) | Rezultati

Pilotno izobraževanje

Naslovnica Pilotno izobraževanje

Potek in vsebina pilotnega izobraževanja

Dokument (, 112kB) | Rezultati
 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar
  Slovenska filantropija

Open Society Institute