Partnerji

Koordinator projekta SIAPREM je Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije. Mirovni inštitut je neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo na raznih področjih družboslovja in humanistike (sociologija, antropologija, politologija, filozofija, ekonomija, pravo itd.). Cilj ni le kritično izražanje o družbenem dogajanju, temveč tudi aktivno poseganje vanj, torej povezovanje akademskih raziskav in refleksije s praktičnim izobraževalnim in strateškim svetovalnim delom na različnih področjih javnih politik in javnega delovanja sploh. Zato deluje hkrati tudi kot civilnodružbena nevladna organizacija.

Strateška partnerja projekta sta Slovenka filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Slovenska filantropija je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Programi organizacije so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in zagovorništvo socialno šibkejših. S svojimi programi Slovenska filantropija vstopa na področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo, ali jih ne pokrivajo dovolj, jih je pa z dodatnim angažiranjem ljudi – prostovoljcev mogoče bistveno izboljšati. Takšna področja so: psihosocialna pomoč in pomoč pri integraciji beguncem, pomoč in podpora otrokom in mladim migrantom, pomoč in podpora brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev, zagovorništvo pravic migrantskih delavcev in drugo.

Zveza društev upokojencev Slovenije je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki združuje društva upokojencev iz celotne Slovenije. V 13 pokrajinskih zvezah, ki sestavljajo Zvezo, so vključena 504 društva s skupno 235.000 člani. Ustanovljena je bila pred 66 leti. Njena temeljna skrb sta kakovostno življenje starejših v Sloveniji in medgeneracijsko sožitje ter ohranjanje solidarnosti med prebivalci Slovenije.

 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar
  Slovenska filantropija

Open Society Institute