SIAPREM raziskuje presečišča družbenih neenakosti in razvija načine, kako jih vključiti v antidiskriminacijske politike.

Namen projekta

MigrantkaProjekt SIAPREM temelji na tezi, da intersekcionalna perspektiva lahko izboljša/diferencira anti-diskriminacijske politike in programe družbenega vključevanja. Perspektiva intersekcij osebnih okoliščin ali, bolj enostavno, perspektiva kompleksnih neenakosti, upošteva, da se izkušnje z diskriminacijo in izključevanjem, ki jih doživljajo posameznice/posamezniki, ki so locirani na presečiščih več marginaliziranih osebnih okoliščin, kvalitativno razlikujejo od izkušenj posameznic/posameznikov, ki se umeščajo v eno marginalizirano osebno okoliščino.

Mladi RomKljub temu večina anti-diskriminacijskih politik poskuša blažiti učinke diskriminacije temelječe na problematičnosti ene same osebne okoliščine, medtem ko specifične situacije oseb, ki se nahajajo na presečiščih več marginaliziranih osebnih okoliščinah, ostajajo nevidne. Za preizkus in ilustracijo te teze smo izbrali tri marginalizirane družbene skupine žensk – starejše ženske, migrantke in Rominje - ki se, vsaka na svoj način, nahajajo na presečiščih kategorij spola, etničnosti, razreda, starosti in državljanskega statusa.

 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar
  Slovenska filantropija

Open Society Institute