Rezultati

Majda Hrženjak, Vlasta Jalušič

Vrata niso baš odprta (treba da jih gurneš, pa da se otvaraju) - Perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti

Naslovnica Vrata niso baš odprta Knjiga (, 839kB, 138 strani)

Iz uvoda:

Ta knjižica se posveča problemom kompleksnih neenakosti. Najprej sva nameravali napisati priročnik, vendar sva ugotovili, da s pričujočim tekstom ne bova mogli zadostiti poslanstvu priročnika. Priročniki so namreč publikacije, ki na pregleden in preprost način podajo navodila o tem, kako nekaj narediti in naj bi bili namenjeni temu, da uporabniki – denimo snovalci in izvajalci politik, analitiki in politični aktivisti – z njihovo pomočjo z lahkoto, brez večjih naporov opravijo svoje delo. Res je, da sva ustvarjalki publikacije v kar največji meri težili k temu, da bi knjižica zares bila čim bolj preprost in jasen tekst, ki ga bodo bralci in bralke lahko s pridom uporabili. Vendar pa bi bilo priročnik o kompleksnih neenakostih skoraj nemogoče napisati, saj se ukvarjava ravno z vprašanjem kompleksnih, torej zapletenih, medsebojno prepletenih, večplastnih in multipliciranih neenakosti v današnjem času, in s problemom, kako te neenakosti razumeti, analizirati, se jim ustrezno približati ter kako jih reševati. Premikava se torej ravno proč od razmišljanja o neenakostih kot preprostem ali enoznačnem vprašanju.

SIAPREM zloženka

Vključevanje intersekcionalne perspektive v oblikovanje politik in javno delovanje za zmanjševanje neenakosti in diskriminacije

Naslovnica SIAPREM zloženka Zloženka (, 782kB)

Iz zloženke:

Kaj je intersekcionalnost?

  • Je analitična in interpretativna perspektiva v raziskovanju, javnem delovanju in pripravi javnih politik, ki neenakost in diskriminacijo ne locira avtomatično v eno samo dimenzijo (denimo spol ali razred ali etničnost) niti v eno samo področje (denimo v ekonomijo ali kulturo ali zasebnost), temveč upošteva njihovo medsebojno učinkovanje: npr. kako součinkujejo ekonomija (trg dela), zasebnost (družina) in državljanski status (biti ali ne biti državljan/ka); kako diskriminacija na osnovi npr. spola ne zajame vseh žensk enako, temveč se dimenzija spola prepleta z drugimi strukturnimi viri neenakosti ali privilegijev kot so razredna in narodnostna pripadnost, starost, spolna usmerjenost ipd.

 

SIAPREM

Potek in vsebina pilotnega izobraževanja

Naslovnica Pilotno izobraževanje Publikacija (, 112kB)

 
 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar
  Slovenska filantropija

Open Society Institute